Rádi se bojíte? Hrad Houska zve všechny příznivce tajemna

hrad Houska

Gotický hrad s renesanční přestavbou je zahalen mnoha pověstmi a legendami. Nachází se
nedaleko Máchova jezera. Hrad byl zpřístupněný pro veřejnost až v roce 1999.
Na původním místě dnešního hradu stála v 9. století pouze dřevěná konstrukce. Po mnoho let
později toto bylo na rozkaz vévody slovanského kmene pšovanů Slavibora přebudováno na
kamenné hradiště. To pak věnoval svému synovi, jenž se jmenoval Housek.

Ve 13. století zde král Přemysl Otakar II. postavil nedobytný hrad, který měl ochránit okolní panství před
nepřátelskými nájezdy. Jedna z legend praví, že hrad má střežit něco nebezpečného, co se ukrývá v jeho zdech. Kdo
ví, třeba byla opravdu zazděna brána do pekel. Legendu o pekle přiživil rovněž i český básník
Karel Hynek Mácha, který se svěřil se svými zážitky při návštěvě hradu Houska.

hrad Houska

Unikátností je skála prostupující celým hradem. Její části jsou k vidění venku na nádvoří i
uvnitř hradu. Nádvoří se pyšní perfektní akustikou, což vedlo k tomu, že se tu pořádají i různé
koncerty. I když se nejedná o největší či nejskvostnější hrad, je velmi oblíbeným místem všech
výletníků a milovníků dobrodružství a magie.

hrad Houska

Interiér je takřka typický jako pro většinu hradů. K vidění jsou komnaty, lovecký salonek,
rytířský a taneční sál, různé komory, jídelna apod. Další zajímavost však lze najít v tzv.
obdélné kapli! Pod ní by měla být ukryta právě brána do pekla.

O tomto tajemném vstupu vypráví již dochované prameny z roku 878. Maximální
dramatičnost umocňuje příběh o odsouzeném trestanci, jenž měl být za to, že sestoupí do
zvláštního otvoru a poví vše, co tam viděl i slyšel, osvobozen a měla mu být udělena milost.
A tak dotyčný sestoupil a jakmile se ocitl v díře, začal křičet, naříkat a volat k sobě Boha, aby
ho vytáhl z díry, že raději umře jakoukoliv smrtí, než být o minutu déle v této díře plné hrůzy.
Okolí hradu je obestřeno nádhernou přírodou lákající k procházkám či k projížďce na kole.
Zakončit vše lze osvěžením v Máchově jezeře.

Pozor! Po nocích na hradě bloumá černokněžník, jenž kdysi vedl ve zdejším kraji Švédy.
Poddaní, kteří byli vojskem sužováni, se domluvili a čaroděj byl zastřelen speciálně odlitou
kulí. A tak od té doby čaroděj nenalezl klidu a stále chodí po hradě. Možná ho právě vy potkáte.

Foto: kudyznudy.cz, idnes.cz